Historie Vlak bij de RK kerk in Zandvoort staat een opmerkelijk gebouw, het verenigingsgebouw De Krocht, dat door zijn spitsboogvensters de indruk wekt eigenlijk een kerk te zijn. Dat is inderdaad het geval. Wij hebben hier te maken met de vroegere katholieke kerk van Zandvoort, een gebouw dat meer bekendheid en waardering zou verdienen dan het ten deel valt. Geruime tijd werden de katholieken in Zandvoort bediend vanuit Overveen. Pas op 18 maart 1851 werd Zandvoort een zelfstandige statie. Men wenste er ook een nieuwe kerk, ter vervanging van het tot dan toe gebruikte schuilkerkje op de hoek Haltestraat/ Pakveldstraat. Het was de eerste pastoor Joannes L'Ami die dit voor elkaar moest zien te krijgen. En het lukte hem! Op 28 december 1853 vond de aanbesteding plaats voor ƒ 16,950 en op 1 oktober 1854 werden de kerk en de pastorie in gebruik genomen. Opvallend waren de twee fraaie beelden van Petrus en Paulus op de voorgevel uit het atelier van de bekende architect P. H. Cuypers en vermoedelijk vervaardigd door de beeldhouwer E.F. Georges. In 1906 werd de kerk vergroot met een aanbouw aan de westzijde. Omdat de kerk toch te klein bleef, werd in 1927-1928 een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp van Jos Cuypers. De oude kerk werd in 1930 als patronaatsgebouw ingericht. De beelden op de gevel werden verwijderd en het torentje werd gesloopt. Op 23 juli 1941 werd het gebouw door vier bommen getroffen. Na herstel van het gebouw is dit tijdens de bezettingsjaren gebruik geweest als  "Wehrmachtsheim". Thans is  het pand bekend als theatergebouw "De Krocht". De oorspronkelijke kerkingang wordt niet meer gebruikt, de zij-ingang wel.
Home Welkom De Krocht Agenda Contact Route Links De Krocht