Home Welkom De Krocht Agenda Contact Route Links
De architect Wie was de architect van de kerk? Geen der geschriften of gedenkboeken over de eerste kerk repte ook maar met een woord over deze kerkontwerper. Pas inlichtingen van het bouwbureau van het bisdom Haarlem en van de heer Th. van der Fluit, medewerker van het Rijksarchief te Haarlem en auteur van een studie over waterstaatskerkbouw in Noord-Holland, brachten hier duidelijkheid. De architect was Hertnanus Hendrik Dansdorp (25.3.1788 - 31.10.1873), oprichter bij de waterstaat. Dansdorp had carrière gemaakt als opzichter bij de waterstaat. Zijn opleiding als architect kreeg hij in de praktijk en hij heeft zich vooral met het bouwen van kerken bezig gehouden. Maar wat had een waterstaatsopzichter met kerkbouw te maken? In de eerste helft van de 19e eeuw was de verhouding tussen kerk en staat was anders was dan tegenwoordig. Kerkelijke zaken werden toen ook als staatszaak beschouwd. De staat achtte het van belang dat er goed bruikbare kerkgebouwen waren en verleende daarvoor dus subsidie, zij het op spaarzame schaal. Nieuw- of verbouw van kerkelijke gebouwen moesten aan Koninklijke goedkeuring onder-worpen worden. De deskundigen, die dit beoordeelden waren de ingenieurs en opzichters van de waterstaat; zij waren toen de enige ambtenaren die iets van bouwen afwisten. Omdat deze ambtenaren een ontwerp regelmatig een ontwerp afkeurden en daarna zelf het bouwverzoek kregen, gingen de kerkbesturen vaak direct naar waterstaat. Toch is er geen typische waterstaatstijl ontstaan. Ook "gewone" architecten ontwierpen/bouwden veel kerken.  In ieder geval was Dansdorp wel een van deze "waterstaters" en hij heeft op het gebied van de neo-classistische kerkbouw behoorlijk wat activiteiten ontplooid, met als belangrijkste werk de St. Joseph in Haarlem. De Zandvoortse katholieke kerk is zijn enige werk in een aan de gotiek ontleende vormgeving.